Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vetenskapsskolans förskoleklass och lågstadium får godkänt av Skolinspektionen.

Grönt ljus för ifrågasatt skola

Den fristående Vetenskapsskolan har upprepade gånger fått kritik för att undervisningen har religiösa inslag. Men nu har skolan fått grönt ljus av Skolinspektionen. Men de kanske mest kontroversiella uppgifterna om skolan är inget myndigheten granskar – ännu.

Vid tillsynen tidigare i år fann Skolinspektionen att förskoleklassen hade religiösa inslag i undervisningen. Barnen bad en bön i samband med en sagostund, och sagan börjar inte läsas förrän bönen var genomförd. Barnen sjöng också sånger med konfessionella budskap. "Idas sommarvisa" har fått ny text, så att refrängen blir "Allah gör att blommorna blommar...".

Nu har alltså Vetenskapsskolans förskoleklass och lågstadium fått godkänt, enligt det kortfattade beslutet. Skolan har rensat undervisningen från religiösa inslag, enligt myndigheten.

Gamla könsroller

Tidigare i år har mellan- och högstadiedelen av Vetenskapsskolan kritiserats. Skolinspektionen såg vid ett oanmält besök skolan förstärkte traditionella könsmönster, avstod från undervisningen i sex och samlevnad av hänsyn till elevernas kulturella bakgrund samt hade bön och andra konfessionella inslag i undervisningen.

I somras avslutades tillsynen, då Skolinspektionen bedömde att bristerna var åtgärdade. Därmed har hela skolan fått godkänt.

- Vi är naturligtvis nöjda med att ha fått ett beslut som är relevant. Det Skolinspektionen belyste var ett tillfälle som vanligtvis inte förekommer, säger Sven-Erik Berg, rektor för F-3.

Tidigare kritik

Vetenskapsskolan har också uppmärksammats i en rapport från Försvarshögskolan om den salafistiska rörelsen i Sverige. Enligt rapporten ska personer som varit verksamma i skolan ha uttryck sympati med terrororganisationen IS.

- Det är svagt att uttala sig så kategoriskt när man inte ens vidtalat berörd part. Huvudmannen och skolledning har hela tiden konsekvent tillbakavisat uppgifterna. Det har hänt att det jobbat personer här vars yttranden inte stämt med skolans värdegrund, men då har de fått sluta, säger Sven-Erik Berg.

Inte mandat

Skolinspektionen har ännu inte mandat att syna enskilda personer i en friskolas lednings- eller ägargrupp. Det blir möjligt först vid årsskiftet när en ny lag träder i kraft som säger att myndigheten ska kontrollera att vd, styrelsemedlemmar och ägare inte gjort sig skyldiga till brott eller har en historia av konkurser. Skolinspektionen ska också undersöka "andra omständigheter av betydelse".

Betyder det att Skolinspektionen synar om huvudmannen har en religiös eller politisk övertygelse som går stick i stäv med skolans värdegrund? Det är inte säkert.

- Det är en mycket svår fråga, men vi har yttrande- och åsiktsfrihet i Sverige. Vi kan inte granska åsikter. Det som är viktigt att titta på är om det finns signaler att eleverna inte får den värdegrund skolan ska förmedla. Kan vi dokumentera att någon i huvudmannakretsen inte har insikter om värdegrundsarbetet – alltså att elever ska lära sig om jämställdhet och likabehandling – skulle vi kunna säga att personen inte är lämpligt. Men det är oerhört svårt att uttala sig om, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Skolinspektionen har kallats till riksdagens utbildningsskott för att redovisa hur den granskar skolor med otillåtna religiösa inslag.

- Det pågår ju nu ett arbete inför den nya lagen. Vi diskuterar också kontinuerligt hur vi kan utveckla tillsynen, och det är också så att vi oftare gör tillsyn efter signaler från allmänhet eller media. Vi kan ju också komma oanmälda till en skola. Jag tycker att vi har bra verktyg, säger Helén Ängmo.