Försenade tåg på Stockholms central. Arkivbild.
Försenade tåg på Stockholms central. Arkivbild.

Fyra av tio tåg försenade i somras

Det var ingen bra sommar för tågtrafiken. Över 40 procent av långdistanstågen var försenade, enligt statistik från Trafikverket. Det är framför allt det ovanligt varma vädret som bär skulden.

ANNONS
|

- Det extremt varma vädret har påverkat extremt mycket, främst på sträckorna Stockholm–Malmö, Stockholm–Göteborg och Stockholm–Karlstad, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Anledningen till att förseningarna slår så hårt på de sträckorna är att tågen ska igenom system med regionaltåg och pendeltåg. Blir ett tåg försenat finns det stor risk för att det hamnar bakom ett annat tåg på sträckan och blir ännu mer försenat.

ANNONS

Bengt Olsson understryker att det inte främst är dåligt underhåll som ligger bakom förseningarna. Bränder ligger bakom den största delen av sommarens stopp för de långväga tågen, och de är svåra att förebygga. De har startats av allt från gnistor från godsvagnarnas hjul till krossat glas och skogsmaskiner.

- I juli hade vi 139 stopp på grund av bränder, i juni runt 120, som beordrats av räddningstjänsten. Eld ihop med tågset och ledningar är ingen bra kombination.

Solkurvor har varit ett mindre problem.

- Stambanorna har klarat sig väl, det är främst de lite mindre banorna, skarvspåren, som drabbats. Men sommaren är en banarbetsperiod, då vi måste flytta tågtrafiken från stambanorna till skarvspåren.

TT

Fakta: Sommarens tågförseningar

Med försening menas att tåget kommer fram mer än fem minuter efter utsatt tid.

I juni var bara 59,9 procent av långdistanstågen i tid.

Högst andel förseningar hade långdistanstågen som trafikerar sträckan Stockholm-Göteborg.

Branschens mål är att 95 procent av tågen ska vara i tid 2010. De senaste åren har siffran legat runt 90 procent.

Det är främst långdistanstågen som drabbas av stora förseningar, punktligheten för regionaltåg och pendeltåg ligger över 90 procent.

ANNONS