Den planerade linbanan ska binda samman de centrala delarna av Göteborg och Hisingen. Kvarteren kring Järntorget på södra älvstranden fotograferade från Hisingen. Arkivbild.
Den planerade linbanan ska binda samman de centrala delarna av Göteborg och Hisingen. Kvarteren kring Järntorget på södra älvstranden fotograferade från Hisingen. Arkivbild.

Fortsatt utredning av omdiskuterad linbana

Kalkylen har skenat iväg till över fyra miljarder kronor. Nu går Göteborg vidare för att hitta en billigare lösning på en linbana över Göta älv.

ANNONS
|

Det står redan klart att det inte blir någon linbana till stadens 400-årsjubileum 2021, som det från början var tänkt. Men Göteborgs stad har inte helt gett upp tankarna på en luftburen kollektivtrafiklösning mellan fastlandet och Hisingen på andra sidan av Göta älv.

Först måste dock den beräknade totalkostnaden för det omdiskuterade projektet minskas betydligt jämfört med den senaste kalkylen på 4,1 miljarder kronor, medger Toni Orsulic (M), som är ordförande för trafiknämnden.

- Alla är ju överens om att fyra miljarder inte är aktuellt att betala. Men nu går vi vidare med att se om det minst går att halvera kostnaderna, säger han till TT.

ANNONS

Utreds vidare

Trafiknämnden beslutade på torsdagen att skjuta till ytterligare 29 miljoner kronor för att utreda den tänkta linbanan. Det gör att utredningskostnaderna totalt fram till oktober i år kommer att landa på 138 miljoner kronor.

Målet är att utreda vad en halvering av de totala kostnaderna skulle innebära. Samtidigt pågår en utredning där Västtrafik tittar på andra tänkbara lösningar för kollektivtrafiken.

- Vi måste knyta ihop Hisingen på ett bättre sätt med resten av staden. Så någon form av lösning behövs, säger Toni Orsulic.

- Men vi vill se vad vi får för pengarna och vad som är det mest kostnadseffektiva för staden när det gäller transportkapacitet jämfört med vad vi får betala för det.

Beslut i höst

Linbanan skulle enligt ursprungsplanerna gå från Järntorget i centrala Göteborg över till tre hållplatser på Hisingssidan av älven där bland annat Volvo AB:s huvudkontor finns.

ANNONS

I oktober eller november väntas ett beslut om banans framtid.

- När det gäller linbanan kan vi då antingen gå vidare eller säga att det inte blir någon linbana. Men då gäller det också att välja vilket alternativ vi ska få vidare med i stället, säger Orsulic.

TT

Fakta: Linbanan

Enligt de ursprungliga planerna skulle stadslinbanan, som en del av kollektivtrafiken över Göta älv, gå från Järntorget på södra sidan om älven till Wieselgrensplatsen på Hisingen. Restiden, via hållplatserna Lindholmen och Västra Ramberget, skulle totalt vara cirka 12 minuter.

Tanken var att linbanan skulle klara 2000 resenärer per timme i varje riktning, med en gondol var 45:e sekund.

Enligt de första beräkningarna skulle linbanan kosta cirka 1,1 miljarder kronor. Då saknades dock vissa delar, vars kostnader inte var kända. Enligt en kalkyl från tidigare i år skulle kostnaderna i stället hamna på 4,1 miljarder kronor totalt.

Linbanan skulle från början vara klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Projektet kommer dock – om linbanan blir av – att bli minst tre år försenat.

Källa: Göteborgs stad.

ANNONS