Den historiska första bilden från ett svart hål. Ett enormt vetenskapligt genombrott som kan leda till ett Nobelpris i fysik.
Den historiska första bilden från ett svart hål. Ett enormt vetenskapligt genombrott som kan leda till ett Nobelpris i fysik.

Första bilden av ett svart hål

För första gången finns en bild av ett svart hål. Vad den visar stämmer med Albert Einsteins teorier. För forskarna bakom Event Horizon-teleskopet hägrar nu ett Nobelpris.

ANNONS
|

På den historiska bilden syns en glödande gloria runt en mörk fläck – skuggan av det supermassiva svarta hålet. Bilden är slående lik en tidigare datorsimulering av gasströmmar runt ett svart hål i vår galax Vintergatan.

Den aktuella bilden är dock från en annan galax, M87 (Virgo A) i stjärnbilden Jungfrun 55 miljoner ljusår från jorden.

Förväntningarna inför onsdagens presentation var starkt uppskruvade bland astronomer och fysiker världen över. De nya rönen lades fram på sex samtidiga pressträffar i Bryssel, Santiago, Shanghai, Tokyo, Taipei och Washington.

- Ett stort genombrott för mänskligheten, sammanfattade EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas i Bryssel.

ANNONS

Einsteins teori

De svarta hålen är mytomspunna himlaobjekt, som i teorin har beskrivits av en lång rad forskare.

Men hålens egenskaper – bland annat att inte ens ljus kan undkomma den enormt starka gravitationen – gör dem samtidigt oerhört svåra att studera och ännu svårare att fotografera.

Därav projektet Event Horizon Telescope (EHT), ett världsomspännande nätverk av radioteleskop. Detta virtuella teleskop är lika stort som vår planet. Syftet med EHT är att ta bilder av två supertunga svarta hål – dels i mitten av Vintergatan, dels i M87.

Vad forskarna nu kan visa ger ett starkt stöd åt Albert Einsteins allmänna relativitetsteori, som den tyske fysikern lade fram 1915.

Något roterar

Runt 200 forskare har samarbetat för att kunna ta fram den extraordinära bilden, som egentligen inte visar själva det svarta hålet utan snarare siluetten av det. Att hålet ger upphov till en slags skugga var väntat.

"Detta fenomen förutsades av Einsteins allmänna relativitetsteori men har aldrig tidigare observerats. Denna skugga skapas när händelsehorisonten böjer och fångar in ljusstrålarna genom sin enorma gravitation. Det ger oss möjlighet att avslöja egenskaperna hos dessa fascinerande objekt och mäta deras massor", säger Heino Falke, styrelseordföranden för EHT:s vetenskapliga råd, i ett pressmeddelande.

Den gula ringen runt skuggan är inte symmetrisk, vilket indikerar att något roterar. Om det är det svarta hålet eller materien omkring det som roterar återstår att fastställa.

ANNONS

Historiskt stort

Det som hittills beskrivits med oerhört avancerade formler kan nu alltså fysiskt observeras, vilket lyfter vetenskapen om svarta hål till en helt ny dimension.

- Både för fysiker, astronomer och andra människor är svarta hål de ställen i universum som är mest mystiska, där vi vet att här krockar vår förståelse av fysikens lagar med verkligheten på ett väldigt intressant sätt, säger Robert Cumming, kommunikatör på Onsala rymdobservatorium söder om Göteborg, till TT.

Bilden, ett av astrofysikens största framsteg, öppnar upp för att bättre kunna förstå krökt rumtid – Einsteins begrepp – vid svarta håls så kallade händelsehorisont samt superhet materia och starka magnetfält.

- Om det verkligen är en bild av ett svart hål, då är det ett Nobelpris. Det är väldigt, väldigt stort, sade Jonatan Selsing, forskare vid Niels Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet, till videnskap.dk före presentationen.

ANNONS
TT

Fakta: Svarta hål

Ett svart hål är en himlakropp där gravitationen är så stark att inget – varken ljus, annan strålning eller materia – kan lämna den.

Svarta hål tros finnas i olika storlekar och formas när en massiv stjärna kollapsar i slutet av sin livstid. Bland annat finns det i mitten av vår galax, Vintergatan, ett supertungt svart hål.

Svarta hål omges av en så kallad händelsehorisont, ett tänkt område runt himlakroppen som utgör gränsen för när ljus och materia inte längre kan undkomma dragningskraften.

Termen "svart hål" myntades 1968 av den amerikanske fysikern John Wheeler.

Källa: Nationalencyklopedin med flera.

Fakta: Event Horizon

Event Horizon-teleskopet är ett nätverk av radioteleskop, som tillsammans bildar ett gigantiskt teleskop. Syftet är att studera och ta bilder av två supertunga svarta hål. Dels Sagittarius A* i mitten av vår egen galax Vintergatan, dels i galaxen M87 (Virgo A) i stjärnbilden Jungfrun.

Det supertunga svarta hålet i Vintergatan, 26000 ljusår från jorden, har beräknats ha en massa som är omkring fyra miljoner gånger solens.

M87 är ännu tyngre – kanske uppemot sex miljarder gånger solens massa – och drygt 50 miljoner ljusår från jorden.

Forskningssamarbetet kring Event Horizon-teleskopet, döpt efter den så kallade händelsehorisonten som är gränsen för när ljus eller materia "försvinner" in i det svarta hålet, har pågått sedan 2012.

Källa: Eventhorizontelescope.org med flera.

Fakta: Krökt rumtid

Den tyske fysikern Albert Einstein lanserade sin allmänna relativitetsteori 1915. Den bärande idén bakom teorin är att varje massiv kropp (som jorden) förändrar rummets geometri, på så sätt att allt som passerar massan, inklusive ljus, viker av och får en förändrad bana.

En kropp som rör sig genom rummet följer alltid den energisnålaste vägen, det vill säga den går rakt fram. Men om rummet är krökt blir "rakt fram" i stället en krokig bana för en åskådare. Den "kraft" som tycks böja av föremålets bana är vad vi vanligtvis kallar gravitation.

Även tiden påverkas, så att den går långsammare i ett gravitationsfält.

Det är anledningen till att man inom relativitetsteorin räknar med fyra dimensioner, tre rumsliga och en tidsdimension.

Källa: Science, med flera.

ANNONS