Civilminister Ardalan Shekarabi (S) skriver debattartikel om vinster i välfärden. Arkivbild.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) skriver debattartikel om vinster i välfärden. Arkivbild.

Förslag i vår om tak för vinster i välfärden

Vinsterna inom välfärden ska begränsas, slår S och V fast i den förmodat givna valfrågan. I mars får riksdagen – där dock majoritet saknas – ta ställning till ett förslag för skola och omsorg. I juni blir utredningen om hälso- och sjukvården klar.

ANNONS
|

Propositionen för skolväsendet och socialtjänsten bygger på förslag från Välfärdsutredningen – framlagd av Ilmar Reepalu i november 2016 – som justerats.

- Vår utgångspunkt är att det är bra att hitta blocköverskridande lösningar i den här typen av frågor, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.

Inom kort tillsätter socialminister Annika Strandhäll (S) en separat utredning för hälso- och sjukvården.

ANNONS

TT: Kommer möjligheten till vinstuttag på det området att påverkas jämfört med i dag?

- Det är bland annat precis det som utredningen ska titta på. Men vi ser inte att den modell som Reepalu föreslår, med vinsttak på det sättet, kommer att fungera för hälso- och sjukvården, svarar hon.

Utesluter inte vinsttak

- Däremot kommer vi naturligtvis att titta på övervinster och om pengar försvinner på sätt som inte är lämpliga och vad som går att göra åt det.

TT: Finns det någon modell för vinsttak som du kan tänka dig?

- Det är svårt att tala om i dag, om det ska handla om en modell för vinsttak eller inte. För mig är det viktigt att säkerställa att de resurser som till hälso- och sjukvården går till rätt saker.

ANNONS

Utredningen ska lämna sina förslag i juni.

- Vi tror inte att riksdagen kommer att kunna ta ställning före valet, säger Annika Strandhäll.

- Detta kommer naturligtvis bli en valfråga och det välkomnar jag. Det finns ett tydligt stöd hos svenska folket att göra den här typen av insatser.

Saknar stöd

När regeringens och Vänsterpartiets planer på ett vinsttak för privata välfärdsföretag inom skolan och omsorgen presenterades i början av september stod det snabbt klart att det inte finns någon majoritet i riksdagen för vinstbegränsningar.

Inom Alliansen talade till exempel Centerledaren Annie Lööf talade om "konfrontation mot den svenska välfärden". Även Sverigedemokraterna kommer att rösta nej.

TT: Vad är då huvudpoängen med att lägga fram en proposition i mars?

- Det finns en jättepoäng med det, för den här frågan har diskuterats sedan 90-talet men alltid i abstrakta och otydliga diskussioner. För första gången har vi nu ett underlag som innebär en konkret modell för att komma åt problemen, svarar Ardalan Shekarabi.

ANNONS

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver han och Ali Esbati (V) att skattemedel ska användas till skola och välfärd, inte till att starta förskolor i andra länder eller till stora vinster.

TT

ANNONS