Sveriges satsning på biobränsle är både onödig och till skada för klimatet, skriver forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger på Dagens Nyheters debattsida.
Sveriges satsning på biobränsle är både onödig och till skada för klimatet, skriver forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger på Dagens Nyheters debattsida.

Forskare: Biobränsle skadar miljön

ANNONS
|

Sveriges satsning på biobränsle är både onödig och till skada för klimatet, skriver forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger – Chalmers respektive Princeton – på Dagens Nyheters debattsida.

De båda forskarna sågar den så kallade reduktionsplikten, som gäller sedan den 1 juli med syftet att gradvis öka inblandningen av biobränslen i bensin och diesel.

Men Wirsenius och Searchinger visar i en ny studie att klimatutsläppen sannolikt tvärtom kommer att öka.

"Det gäller för alla vanliga typer av biodrivmedel och oavsett om de tillverkas av palmolja från Indonesien eller av raps från Sverige. Till exempel kan biodiesel gjord av svensk raps ha mer än dubbelt så hög klimatpåverkan som fossil diesel", skriver de i Dagens Nyheter.

ANNONS

Orsaken är att tillverkningen av biodrivmedel kräver stora markarealer som förutsätter avskogning.

"Detta gäller oavsett om marken avskogas i dag som en direkt följd av ökad biodrivmedelsproduktion eller om den avskogats för länge sedan."

TT

ANNONS