Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Studentboende i mobila containrar i Sundbyberg i Stockholm. Arkivbild.

Fler antagna kan förvärra bostadsläget

Som att leta efter en nål i en höstack. Så beskriver en blivande student jakten på bostad inför terminsstarten. Till hösten har nästan 6 000 fler studenter mot i fjol antagits till universitet och högskolor – något som kan förvärra bostadssituationen ytterligare.

Det handlar sammanlagt om 5 940 fler studenter som ska portioneras ut, ett resultat av att regeringen har lovat fler högskoleplatser under mandatperioden.

Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar får knappt 2 000 fler antagna jämfört med föregående år, Högskolan i Skövde omkring 1 650 och Uppsala universitet omkring 1 200. Samtliga orter lider redan brist på studentbostäder.

- Vissa av de lärosätena har tidigare varit rödlistade i våra rapporter. Preliminärt kan man gissa att det här kommer att påverka, säger ordföranden för Sveriges förenade studentkårer (SFS) Jacob Adamowicz.

"Nål i höstack"

Lukas Nordblom ska börja på juristprogrammet i Uppsala i höst och måste inom mindre än en månad har ordnat bostad. Jakten går via olika annonsforum på nätet.

- Det är ganska svårt, det finns många medier att leta i. Det känns lite som att leta efter en nål i en höstack, säger han.

Den konventionella förmedlingen tror han inte på.

- Jag förväntar mig inte att få något via dem på ett år eller två.

Samarbete behövs

Stina Olén, vd för branschorganisationen Studentbostadsföretagen, efterlyser ett bättre samarbete mellan inblandade aktörer.

- Kommuner, lärosäten och bostadsbyggare behöver jobba bättre tillsammans. I dag blir det en viss ryckighet på marknaden. Det går snabbare att tillsätta fler studieplatser än att bygga studentbostäder. Dialogen är otroligt viktig, man måste ha med sig bostadsfrågan i planerandet av studier så att man hjälps åt bättre än i dag med att hantera topparna vid terminsstart.

Trots att det har byggts en hel del studentbostäder under senare tid behövs det byggas mer, men det måste också till regeländringar, enligt Olén.

- Det handlar om att kunna möjliggöra att bygga mer ändamålsenliga och prisvärda bostäder till studenterna. Nu har vi egentligen samma regler som för övriga bostäder, fastän det är en genomgångsbostad till för studier.

Stabilisering

Att det på fler håll i landet – i synnerhet vid terminsstart – råder brist på studentbostäder har kommit att bli ett normaltillstånd. Men Olén påpekar att marknaden ändå har stabiliserats i viss mån under det senaste året.

- Ser man till utvecklingen över åren råder fortfarande stor brist. Men hos de aktörer som har en ökad efterfrågan så har inte kötiden nödvändigtvis blivit längre. Det är positivt, för det innebär att man i högre grad har kunnat frigöra bostäder vid rätt tillfälle. Byggandet har kommit i kapp lite grann.

SFS planerar att göra en genomlysning av boendesituationen för landets studenter om två veckor och kommer då förhoppningsvis att bättre kunna avgöra hur allvarlig bristen är. Adamowicz säger att det ofta är studenter som redan nu hör av sig med oro över hur de ska lösa boendet.

- I vissa fall tackar de nej till sin utbildning, i andra fall försöker de att bo osäkert, på soffor eller i andra hand med korta kontrakt.