I en undersökning svarar nu bara fem procent av de tillfrågade personerna att de har behov av att ta emot fysiska brev varje vardag. Arkivbild.
I en undersökning svarar nu bara fem procent av de tillfrågade personerna att de har behov av att ta emot fysiska brev varje vardag. Arkivbild.

Få behöver ta emot brev varje vardag

Kritiken mot postgången i landet har varit frän. I en undersökning svarar nu bara fem procent av de tillfrågade personerna att de har behov av att ta emot fysiska brev varje vardag.

ANNONS
|

Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit intervjua 1000 privatpersoner och 500 småföretagare om deras behov av postgång.

Bara fem procent av personerna anser sig ha behov av att ta emot fysiska brev varje vardag. Drygt en femtedel tycker att det räcker med några gånger i veckan medan knappt tre av fyra anger några gånger per månad eller mer sällan.

Viktigare är förutsägbarhet och att de brev som faktiskt skickas kommer fram i rimlig tid. Främst myndighetspost och fakturor ses som viktiga försändelser.

Av företagarna anser 27 procent att det är viktigt att kunna ta emot fysiska brev varje dag och tre av tio sätter behovet till några gånger i veckan.

ANNONS

"Det är tydligt att svenskarnas behov av posttjänster förändras i snabb takt. Lika tydligt är det att kvaliteten i postutdelningen fortsatt måste hålla en hög nivå. Även om vi inte skickar eller tar emot lika många brev längre så finns det krav och förväntan på att breven kommer fram till rätt mottagare och i rätt tid", säger Olof Bjurö, chef vid postavdelningen på PTS, enligt ett pressmeddelande.

TT

Fakta: Undersökningen

Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit ett undersökningsföretag intervjua 1000 privatpersoner och 500 småföretagare om deras behov av postgång.

I undersökningen svarar 12 procent av privatpersonerna att de har ett stort behov av att över huvudtaget kunna skicka brev. Motsvarande siffra bland företagarna är 28 procent.

21 procent av privatpersonerna och 25 procent av småföretagarna anser sig ha stort behov av att över huvudtaget kunna ta emot brev.

79 procent av privatpersonerna har kännedom om digitala brevlådor, och 46 procent har registrerat sig för en sådan. 42 procent använder den digitala brevlådan idag, medan ytterligare 36 procent kan tänka sig att börja använda en digital brevlåda inom det närmaste året/åren.

Av företagarna har 76 procent kännedom om digitala brevlådor, och 21 procent har registrerat sig för en. 20 procent använder sig av den digitala brevlådan idag, medan ytterligare 55 procent kan tänka sig att börja använda en digital brevlåda inom det närmaste året/åren.

Källa: Post- och telestyrelsen

ANNONS