Ensamkommande ungdomar sittstrejkar på Mynttorget. Bilden är från i söndags.
Ensamkommande ungdomar sittstrejkar på Mynttorget. Bilden är från i söndags.

Expo: Nordisk ungdom agerar inte i vakuum

Nordisk ungdom, som tagit på sig bengalattacken mot ensamkommande ungdomar på Mynttorget i Stockholm, har blivit mer militant och konfrontativ, enligt den antirasistiska stiftelsen Expo.

ANNONS
|

Nordisk ungdom agerar i en kontext där det finns massor av negativa uppfattningar om ensamkommande ungdomar från Afghanistan, där hat och hot mot dem underblåses av bland annat medier i samma rasistiska miljö, säger Daniel Wiklander, tillförordnad chefredaktör på Expo.

- De gör att de kan gå längre än vad de skulle ha gjort i ett annat samhällsklimat. Det är viktigt att komma ihåg att inga av de här rörelserna agerar i ett vakuum, säger han till TT.

ANNONS

Tänker strategiskt

Attacken som genomfördes på Mynttorget i Stockholm under tisdagskvällen har samtidigt många likheter med aktionen som gruppen genomförde några dagar tidigare på Prideparaden i samma stad.

Enligt Wiklander tänker Nordisk ungdom taktiskt och strategiskt, och inte bara på att göra så stor skada som möjligt.

- Till skillnad från andra högerextrema grupper som bara slagit de man hatat, bokstavligen, säger Daniel Wiklander.

Inte stoppa tåget

Efter attacken mot prideparaden i Stockholm utvecklade gruppen sitt resonemang i en poddsändning. Det skulle inte vara möjligt att göra en storskalig attack, eftersom man omedelbart skulle bli gripen, resonerade man.

- Under pride kunde de ställa sig i vägen, men de trodde inte att de skulle kunna stoppa tåget. Däremot visar de sina anhängare att de står upp för vad de tycker. Dessutom får de väldigt stor publicitet, säger Daniel Wiklander.

Ingen återväxt

En tämligen liten grupp som vill få maximal publicitet med små medel, och samtidigt visa sig militant. Så skulle man kunna summera Nordisk ungdoms tillvägagångssätt.

ANNONS

Gruppen är sannolikt inte mycket större än de 15 personer som avvisades av polisen och nu utreds misstänka för misshandel. Även om storleken inte är något som gruppen är transparent kring.

- De har ju behållit sitt namn fast nyckelpersonerna blivit äldre. Det är också ett tecken på att det inte är särskilt mycket återväxt, säger Daniel Wiklander.

TT

Fakta: Nordisk ungdom

Nordisk ungdom är en högerradikal grupp.

Det är en tämligen liten grupp vars antal är svårt att uppskatta. Sannolikt är de inte så många fler än de man kan se på deras aktioner, det vill säga runt 15 personer. Det har heller aldrig varit deras ambition att bli en stor rörelse. Gruppen håller sig huvudsakligen till i Stockholm, och saknar lokala avdelningar.

Nordisk ungdom startade officiellt 2010 med ambitionen att bygga en social rörelse i framförallt i Stockholm. Den stora förebilden är liknande fascistiska grupper i Italien. Gruppen har alltid varit militant, men inte nödvändigtvis tagit till våld. Istället har man ofta använt sig av mer av symboliska handlingar och aktioner som ger publicitet.

De är också väldigt konservativa. På senare år har de anammat en katolsk kristendom. De har även en del kontakt med högerextrema i Polen och Ukraina och odlar sina kontakter med likasinnade där.

Källa: Expo

ANNONS