Dolph Schluter, professor vid University of British Columbia, får årets Crafoordpris för att ha visat i praktiken att Darwins teorier om naturligt urval stämmer. Arkivbild.
Dolph Schluter, professor vid University of British Columbia, får årets Crafoordpris för att ha visat i praktiken att Darwins teorier om naturligt urval stämmer. Arkivbild. Bild: Paul Joseph/University of British Columbia/TT

Evolutionsbiolog tilldelas Crafoordpriset

Årets Crafoordpris går till kanadensiske Dolph Schluter, professor i evolutionsbiologi vid University of British Columbia, för hans studier om hur nya arter blir till.

ANNONS

Dolph Schluter har visat i praktiken att Darwins teorier om naturligt urval stämmer – med hjälp av nydanade studier av finkar och spigg.

Bland annat placerade han spiggar från havet i dammar med sötvatten. På detaljnivå kunde Schluter följa hur fiskarna förändrades genetiskt – och hur fiskar med egenskaper som var viktiga för deras överlevnad förökade sig i högre grad än andra.

"Med sina studier kunde Dolph Schluter visa att det som för Darwin var initierade tankar verkligen sker i naturen när förutsättningarna är de rätta. Han är utan tvekan en av våra främsta auktoriteter på vilken roll ekologin spelar för hur arter blir till och diversifieras", säger Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi och ledamot av Vetenskapsakademien, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Som pristagare tilldelas Schluter sex miljoner svenska kronor.

Crafoordpriset delas ut i samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Prisets ämnesområden varierar.

ANNONS