Räddningstjänst, militärt försvar eller gå till jobbet som vanligt? Allt är en del av totalförsvaret. Till och med din hund kan vara del av det. Arkivbilder.
Räddningstjänst, militärt försvar eller gå till jobbet som vanligt? Allt är en del av totalförsvaret. Till och med din hund kan vara del av det. Arkivbilder. Bild: TT

Det här är din plikt i krig och kris

Vad är din plikt om Sverige hamnar i krig eller kris? Får Försvarsmakten ta din hund? Och ingår danskar i det svenska totalförsvaret? Vi reder ut vad som gäller.

ANNONS

Totalförsvar

Totalförsvaret är det civila och militära försvaret tillsammans. Det är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Civilt försvar

Det civila försvaret är myndigheter, regioner, kommuner, frivilligorganisationer och trossamfund, men även av företag och privatpersoner.

Det civila försvaret ska bland annat värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.

Totalförsvarsplikt

Alla som är bosatta i Sverige är totalförsvarspliktiga från början av det år de fyller 16 till slutet av det år de fyller 70. Om det behövs är de skyldiga att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig.

Totalförsvarsplikten gäller även om man inte är svensk medborgare, men är bosatt i Sverige. Till exempel är danska medborgare som bor i Skåne men jobbar i Danmark totalförsvarspliktiga i Sverige.

ANNONS

Totalförsvarsplikten har tre delar – värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt.

Värnplikt

Värnplikten gäller bara svenska medborgare från det år man fyller 19 till det år man fyller 47 och som fullgjort grundutbildning med värnplikt.

– De som genomgått grundutbildningen blir krigsplacerade i sin befattning i tio år, förklarar Michael Malm på totalförsvars- och samhällsplaneringssektionen vid Försvarsmakten.

– Men om man kallas till repövning efter till exempel sju år påbörjas en ny tioårsperiod.

Civilplikt

Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikt. Den syftar till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig. En civilpliktig befattning får inte omfatta stridsuppgifter, men kan innebära ordnings- eller bevakningsuppgifter där man är beväpnad.

I december fattade regeringen beslut om att återaktivera civilplikten. I ett första steg gäller det räddningstjänsten och elförsörjningsområdet.

Allmän tjänsteplikt

Allmän tjänsteplikt kan bara aktiveras om regeringen fattat beslut om höjd beredskap. För dem som inte är krigsplacerade innebär det i de flesta fall att fortsätta gå till jobbet som vanligt. Men man kan också bli anvisad att utföra arbete som att köra buss eller gräva diken.

Krigsplacerad

– Krigsplacerade blir de som har blivit uttagna, mönstrat, genomfört grundutbildning och blivit godkända. De som är krigsplacerade inom civilplikten placeras i sin funktion, säger Michael Malm.

ANNONS

Han påpekar att ordet ofta används lite slarvigt när man pratar om företag som krigsplacerar personal. Det handlar om företag som pekas ut som viktiga ur totalförsvarssynpunkt och att personalen vid höjd beredskap är skyldig under den allmänna tjänsteplikten att utföra sitt jobb.

Förfoganderätt

Vid till exempel krig har staten rätt att förfoga över andras egendom, som bilar och hundar. Den som fått sin bil uttagen får ett uttagsbesked från Försvarsmakten och de hundar som kommer i fråga har genomgått utbildning och godkänts som till exempel patrullhund.

Även enskilda personer kan under förfogandelagen åläggas att tillfälligt lösa en uppgift åt Försvarsmakten, till exempel som vägvisare, budbärare eller sjukvårdare.

ANNONS