Att sitta nära ett fönster med dagsljusinsläpp är bättre för hälsan än att sitta långt ifrån. Arkivbild.
Att sitta nära ett fönster med dagsljusinsläpp är bättre för hälsan än att sitta långt ifrån. Arkivbild.

Dagsljus och fönster påverkar vårt arbete

Det finns ett behov att uppdatera riktlinjerna kring dagsljus på arbetsplatserna, anser forskaren Arne Lowden.

ANNONS
|

Det krävs mer än bra elektrisk belysning för att arbetstagare ska må bra och orka vara produktiva under en hel arbetsdag anser Arne Lowden, forskare vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

- De flesta av oss får en timme eller mindre av dagsljus när vi jobbar.

Det är stora skillnader mellan dagsljus och elektriskt ljus. Även under en molnig dag. Det elektriska ljuset slår åt gult, medan dagsljuset har flera färgskiftningar och slår mot blått vilket är något som påverkar vår hälsa positivt.

ANNONS

- Vi ser att det spelar roll hur nära man sitter fönster. Därför ska inte lunchrummet ligga i källaren. Arbetsgivare kan också erbjuda längre betalda lunchraster så att folk kan gå ut och äta.

När pensionsåldern förväntas stiga så kommer kraven på ljus också att förändras. Äldre personer kräver ett betydligt starkare ljus än yngre för att klara av att vara produktiva förklarar Arne Lowden.

- Det viktigaste är att vi har ett mer individorienterat sätt att se på åtgärder som behöver göras på arbetsplatser.

TT

Fakta: Ljusets hälsoeffekt enligt ny rapport

Arne Lowden, forskare vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet har sammanställt den senaste forskningen kring dagsljuset och vårt mående i en rapport för Arbetsmiljöverkets räkning.

Enligt honom så ligger stress och ohälsa på en oroväckande hög nivå i Sverige.

"Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är definitivt ett av de viktigaste orsakssambanden, även om det behövs mer forskningsbelägg för orsakssambandet mellan ljuspåverkan och utveckling av mental ohälsa, speciellt depressiva besvär inklusive årstidsbunden depression".

Dagsljus på arbetsplatsen har tidigare mätts vid en punkt i arbetsrummet. Nu förslås att man ska mäta vid flera punkter i rummet och i stället utgå från personens blickriktning.

I dag kan man redan i planeringsstadiet mäta hur mycket dagsljus som planeras komma in i ett rum för en bostad eller arbetsplats.

I en arbetslokal där dagsljus inte är möjligt är väl dagsljusupplyst lokal för rast och lunch extra viktig.

Källa: Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekt på hälsa och beteende

ANNONS