Centerledaren Annie Lööf talar på partiets valupptakt inför EU-valet i Solna.
Centerledaren Annie Lööf talar på partiets valupptakt inför EU-valet i Solna.

C vill stärka djurskydd i EU

Centern vill driva på för ett skärpt djurskydd och sundare mat i EU. Partiet kräver fler sanktioner mot de som behandlar djur illa.

ANNONS
|

- Alla djur har rätt till ett bra och friskt liv. Oavsett gård. Landskap. Eller land, sade Centerledaren Annie Lööf på partiets EU-valsupptakt.

Hon lovade att en röst på Centern är en röst på ett starkare djurskydd i hela Europa.

Partiet vill att EU inför en gemensam djurskyddslag för alla medlemsstater. Centerns toppkandidat i EU-valet Fredrick Federley påpekar att EU i dag bara utfärdar artspecifika rekommendationer.

ANNONS

C vill också stötta upp en EU-djurskyddslag med skarpare kontroller och sanktioner.

- Vi vill att det får konsekvenser att behandla sina djur illa. Att det blir mer lönsamt att investera i ett bra liv för djuren, sade Lööf i talet.

Mindre antibiotika

C vill även intensifiera arbetet mot överanvändning av antibiotika i djuruppfödningen.

Federley påpekar att EU förbjuder användande av antibiotika för friska djur och att krav ska ställas på att det kött som exporteras till EU har producerats i enlighet med unionens regler.

Nu vill C att EU lyfter frågan om att få till stånd ett globalt avtal om antibiotikaanvändning, likt Parisavtalet om klimathotet. Ett annat C-förslag är att dubbla EU:s anslag för forskning om nya typer av antibiotika.

En annan profilfråga för C i EU-valet är en skarpare klimattpolitik. Partiet vill att EU höjer dagens nuvarande utsläppsminskningsmål – på 40 procent 2030 jämfört med 1990 – till 55 procent.

C är dock inte för att EU ska införa en gemensam koldioxidskatt eller andra miljöskatter, eftersom man anser att skattepolitiken är en nationell fråga.

ANNONS

Viktigaste frågan

Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska utsläppen är, enligt Federley, att se till att EU:s system för handel med utsläppsrätter görs effektivare.

C vill också införa ett system med utsläppshandel för länder som smutsar ned i Östersjön.

Enligt EU-kommissionens opinionsmätning Eurobarometern tycker svenskarna att klimatfrågan är den vikigaste valfrågan.

C-ledaren Annie Lööf hoppas att partiet ska få mer röster än de 6,5 procent man fick i förra EU-valet 2014, så att man kan skicka två i stället för dagens enda Centerpartist till Bryssel.

Lööf varnade

För att nå det målet försöker C att engagera väljarna genom att varna för högerpopulism och aggressiv nationalism i Europa.

- Högerpopulisterna vill montera ner den liberala demokratin. För gott, sade Lööf i sitt tal.

C föreslår att EU-länder som bryter mot unionens värderingar ska straffas genom ett "demokratilås" på EU:s budget. EU-stöd till sådana länder ska, enligt C, automatiskt dras in.

Lööf uppger att det handlar om att tillsätta ett politiskt oberoende råd av jurister som ska bedöma när EU:s grundläggande värderingar överträds.

ANNONS
TT

ANNONS