Justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterar förslag för tryggare bostadsområden.
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterar förslag för tryggare bostadsområden. Bild: Pontus Lundahl/TT

Brott ska oftare kunna leda till vräkning

Hyresgäster som begår brott eller har inneboende eller barn som begår brott i närområdet ska kunna vräkas lättare.
Syftet är att skapa tryggare bostadsmiljö.

ANNONS

Regeringen föreslår en skärpning av hyresgästens ansvar för tryggheten i fastigheten.

Redan i dag finns en skyldighet att se till att grannar inte utsätts för störningar. I den ingår brottslighet i direkt anslutning till bostaden, vilket nu uttryckligen föreslås framgå av hyreslagen.

Men enligt lagförslaget ska nu även brott som begås i närområdet leda till att hyreskontrakt kan sägas upp – om brotten skapar otrygghet i området.

– Den som säljer narkotika i en lekpark eller bär vapen i ett bostadsområde ska kunna bli av med sin lägenhet, på samma sätt som den som förvarar vapen eller narkotika i sin lägenhet, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

ANNONS

Utvidgat ansvar

Hyresgästens ansvar i dag för att se till att lägenheten inte används för brottslighet, utvidgas därmed till brott som barn eller inneboende begår på andra plaster i bostadsområdet.

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) anser att föräldrars ansvar behöver skärpas, eftersom de har en central roll i att förebygga barns brottslighet.

Ett argument mot förslaget är att det är svårt att veta vad ens barn gör långt bort från bostaden.

Strömmer understryker att föräldrar som "gör sitt bästa" inte ska vräkas.

– Det här handlar om föräldrar som inte bryr sig eller som till och med accepterar brottsligheten eller motverkar samhällets insatser.

Skyndas på

Barnombudsmannen har varnat för att man inte tillräckligt utrett konsekvenserna för barnen, om deras föräldrar förlorar bostaden.

Strömmer pekar på att det, som i dag, ska göras en avvägning mellan familjens behov av att bo kvar, och grannarnas trygghet i området.

Lagförslaget kräver inte en brottsdom för att vräkning ska bli aktuellt, men i praktiken blir det nog så, enligt Strömmer. Det innebär också, när det handlar om barn som begår brott, att de är minst 15 år.

Tanken är att fastighetsägarna ska få kännedom om boendes brottslighet genom polis eller socialtjänst.

En annan innebörd av lagen är att den som, på grund av egen brottslighet, drar på sig hämndaktioner som skjutningar eller sprängningar från andra gäng, kan förlora sin lägenhet.

ANNONS

Det ska dock inte drabba någon närstående till en gängkriminell, som utsätts för hämndaktioner utan att ha egen koppling till kriminalitet.

Regeringen vill snabba på lagförslaget, så att det träder i kraft 31 maj i år.

ANNONS