Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Framför allt mammors stress leder till fetma hos barnen. Arkivbild.

Barnfetma vanligare i fattiga kommuner

Tolv procent av de svenska fyraåringarna lider av övervikt eller fetma. Skillnaderna är stora mellan barn i rika och fattiga områden, mellan stad och glesbygd och mellan pojkar och flickor, visar landstingens barnhälsorapporter.

Barnhälsovården vid landstinget Sörmland har sammanställt barnhälsorapporter från 19 av landets 21 landsting. I Stockholm och Göteborg är det dubbelt så vanligt med övervikt och fetma bland fyraåringar i områden som Skärholmen och Angered jämfört med Danderyd och Örgryte där inkomster och utbildningsnivå är högre.

Att socioekonomiska faktorer spelar stor roll för risken för övervikt är inget nytt, säger Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap, som forskar på barnfetma.

- Vi vet att föräldrarnas utbildning är den starkast påverkande faktorn. Vi vet också att vilket bostadsområde man bor i spelar in.

Hon tycker att det är viktigt att inte lägga skulden på föräldrarna.

- Det handlar inte om dåliga föräldrar, utan om att de har sämre förutsättningar. Vi vet att föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden oftare har obekväma arbetstider, vilket leder till stress. Och vi vet att framför allt mammors stress leder till fetma.

Glesbygd och storstad

Övervikt och fetma är också vanligare i glesbygd jämfört med storstäder. Högst är andelen i Härjedalen och Västernorrland där 16 procent av fyraåringarna har övervikt eller fetma. Paulina Nowicka, ser några olika förklaringar:

- Barn på landsbygden har sämre möjligheter till fysisk aktivitet höst och vinter. Det kanske till exempel inte finns någon simhall och de måste ta bussen till skolan. Sedan är tillgången till god primärvård och hälsovård sämre och de fångas inte upp lika tidigt.

Jämförelsen visar också på skillnader mellan pojkar och flickor. 13 procent av de fyraåriga flickorna har övervikt eller fetma, jämfört med tio procent för pojkarna. Paulina Nowicka tror att en förklaring är man helt enkelt upptäcker övervikt tidigare hos flickor för att vi redan vid tidig ålder tänker mer på hur flickors kroppar ser ut.

- Flickors vikt uppmärksammas tidigare. Flickors kroppar betraktas och kommenteras på ett annat sätt redan i förskoleåldern.

- Ett litet barn med fetma eller övervikt är inte "tjockt" på samma sätt som en tonåring eller vuxen, utan är ofta både längre och större än sina jämnåriga. Det betraktas på olika sätt beroende på om det är en pojke eller en flicka.

Kan leda till problem

Övervikt i barndomen kan leda till problem länge fram i livet. Det ger hjärt- och kärlpåverkan redan från tidigt ålder och den som är överviktig som liten är det ofta också som vuxen.

- Men den goda nyheten är att det finns bra behandling att få tidigt i livet. Det är mycket lättare att hjälpa tidigt än sent, och sjukvården har blivit mycket bättre rustad för att hjälpa barn med övervikt.