Barn och föräldrar tar till sig information bättre via webben än via en broschyr. Det framgick vid samtal med barnen på sjukhuset samma dag som de som skulle opereras. Arkivbild.
Barn och föräldrar tar till sig information bättre via webben än via en broschyr. Det framgick vid samtal med barnen på sjukhuset samma dag som de som skulle opereras. Arkivbild.

Barn kan informeras bättre inför operationer

Barn som ska opereras behöver informeras på ett sätt som de förstår. Bäst är det om informationen är webbaserad. Det slår anestesisjuksköterskan Gunilla Lööf fast i sin forskning vid Karolinska Institutet – och nu skapar hon en portal, barnens egen 1177.

ANNONS
|

- Sjukvården har alltid varit väldigt bra på att informera, men inte lika bra på att kontrollera hur informationen landar, säger Gunilla Lööf till TT.

Rätten till individuellt anpassad information är egentligen redan reglerad i både hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen, men den efterföljs inte anser Lööf som arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

- Vi måste försäkra oss om att barnen är väl förberedda och har förstått vad som ska hända. Det är faktiskt deras rättighet.

ANNONS

Ihållande separationsångest

Om ett barn inte är tillräckligt förberett inför en operation så triggar det i gång oro som ibland kan få långtgående konsekvenser. Problem med sängvätning och svår separationsångest som håller i upp till ett år efter operationen kan uppstå. Dessutom kan föräldrarnas egen oro spilla över på barnet poängterar Gunilla Lööf.

- Barn oroar sig inte alltid sig för samma saker som vi vuxna inför en operation, därför är det viktigt att möta barnen på deras villkor.

Lööf har arbetat som anestesisjuksköterska i 25 år och har i sin doktorsavhandling forskat på hur barn tar åt sig informationen från sjukvården.

Obligatorisk del

Hon tycker att det behövs en helomvändning. Förberedelse av barn måste standardiseras och vara en obligatorisk del inför narkos och operation.

- Vi är bra på att informera men varför är då barnen fortfarande rädda?

- Vi måste utgå från hur barn lär sig och från pedagogik, inte enkelriktad information.

ANNONS

Webben bättre än broschyrer

Gunilla Lööf har i sin forskning jämfört två grupper av barn och deras föräldrar. Ena gruppen har fått information via en broschyr, den andra via webben. Den sistnämnda gruppen var betydligt bättre insatt i vad som skulle hända under operationen, vilket kan minska behovet av smärtlindring efter ingreppet.

- Jag tror verkligen på att bygga webb som är anpassad efter olika barn och deras förutsättningar och ålder. En del kan ta till sig informationen genom att läsa och bläddra, andra förstår vad som ska hända under operationen om de får lyssna.

- All forskning jag har gjort har jag gjort tillsammans med barn och utifrån deras perspektiv och behov, fortsätter Lööf.

Nu har hon fått pengar från Allmänna arvsfonden och har dragit i gång ett projekt med en sjukhusportal som ska rikta sig mot barn.

- Det är lite som ett barnens 1177 och vi räknar med att släppa webbsidor allt eftersom vi blir klara med dem. Det är så onödigt att barn lider när vi faktiskt har så många kanaler som vi kan använda.

ANNONS
TT

Fakta: Sjukvårdsportal för barn

Gunilla Lööf ska utforma en webbplats, som just nu går under arbetsnamnet Barn-på-sjukhus-webben. Hon har fått 12,4 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden som ska räcka i tre år.

2006 tog hon fram narkoswebben.se. Den och andra webbplatser som vänder sig till barn i vården, som tonsilloperation.se, epilepsiwebben.se och bjornwebben.se, ska samlas på den framtida webbplatsen.

Målet är en nationell webbplats som förbereder barn för det som sker före, under och efter kontakt med sjukvården. Allt ska vara anpassat för barn i olika åldrar med olika behov. Barn-på-sjukhuswebben ska bygga på kunskapen om barns lärandeprocesser eftersom det är skillnad på information och lärande.

ANNONS