En del vet inte ens att de begår en brottslig handling, att de faktiskt tvättar pengar, när de tar emot pengar via Swish som de sedan tar ut i en bankomat, enligt polisen. Arkivbild.
En del vet inte ens att de begår en brottslig handling, att de faktiskt tvättar pengar, när de tar emot pengar via Swish som de sedan tar ut i en bankomat, enligt polisen. Arkivbild.

Allt vanligare att unga agerar målvakter

Flera myndigheter går samman för att vända trenden med att unga vuxna dras in i penningtvätt och kriminella nätverk.

ANNONS
|

I höstas upprättade Polismyndigheten en så kallad särskild händelse för att komma åt dem som ägnar sig åt så kallad vishing, alltså bedrägeriförsök där någon försöker komma över inloggningsuppgifter till konton via telefonsamtal.

Under arbetet upptäckte polisen att det blir allt vanligare att unga vuxna plockas upp av kriminella nätverk för att agera penningmålvakter.

Ovetande om brottet

Nu har Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden tillsammans med Polisen startat en kampanj för att nå dem som ligger i riskzonen. En del vet inte ens att de begår en brottslig handling, att de faktiskt tvättar pengar, när de tar emot pengar via Swish som de sedan tar ut i en bankomat.

ANNONS

- Tidigare var det lättare att ana att det var ett kriminellt upplägg. Nu när den tekniska utvecklingen har gått framåt och det är mycket lättare att föra över pengar, vet inte alla om att de gör något kriminellt, säger Linda Staaf, chef för Noas underrättelseenhet.

För att nå ut till dem som ligger i riskzonen har polisen bland annat använt sig av sociala medier, men Linda Staaf anser att man måste arbeta på bred front och informera på flera olika sätt.

- Vi är medvetna om att det är svårt att nå ut till den här målgruppen. Därför måste vi arbeta långsiktigt, bland annat genom att försöka nå ut till deras föräldrar.

- Vi behöver öka kunskapen generellt och i hela samhället om att det är olagligt att vara målvakt och att man riskerar att skuldsätta sig för resten av livet, säger Linda Staaf.

ANNONS

Stora summor

Penning- och styrelsemålvakter är ofta lätta att spåra vid en polisutredning, och de riskerar att dömas till så kallat solidarisk betalningsansvar. Det innebär att om målvakten har tagit emot 10000 kronor som sedan tagits ut, kan han eller hon bli återbetalningsskyldig för ett större belopp, om bedrägeriet till exempel omfattar 100000 kronor.

- Dessutom riskerar de att dras in i grövre kriminalitet. Det är kanske ännu mer skrämmande – att de får hållhakar på sig, vilket gör att det är lätt för kriminella att utnyttja dem, säger Linda Staaf.

TT

Fakta: Målvakter

När kriminella har pengar som kommer från brott behöver de tvätta dem så att de verkar lagliga. Då används så kallade penningmålvakter för att mörka pengarnas ursprung och vem som slutligen får pengarna.

Att be om en enkel tjänst som att föra över pengar går fort och de som tillfrågas har ofta en naiv inställning till att göra det, menar polisen.

Många gånger är målvakterna ytligt bekanta med personen som ber om tjänsten och smickras av att erbjudas att få vara en del av ett visst umgänge eller gäng. Andra lockas med snabba pengar.

Styrelsemålvakter är nära sammankopplade med den grova ekonomiska brottsligheten. En styrelsemålvakt är en person som går in en styrelse eller som verkställande direktör för ett företag eller ekonomisk förening utan att ta del av verksamheten.

Målvakter används systematiskt för att agera front utåt medan de kriminella exempelvis tömmer företaget på tillgångar eller belånar det.

Enligt polisen har det blivit vanligare att unga vuxna blir målvakter, utan att inse vilka risker de tar. Det har även blivit vanligare att sambor och anhöriga till kriminella blir styrelsemålvakter.

Källa: Polisen

ANNONS