Äldre bör vara försiktiga i solen, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Arkivbild.
Äldre bör vara försiktiga i solen, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Arkivbild.

Äldre extra utsatta för farlig hudcancer

Äldre personer drabbas hårdare av farlig hudcancer än andra. Vården – men också de äldre – måste bli bättre på att uppmärksamma tidiga tecken på sjukdomen, anser Strålsäkerhetsmyndigheten.

ANNONS
|

Äldre personer drabbas hårdare av farlig hudcancer, malignt melanom, än yngre. Sjukdomen upptäcks oftast senare och därför i ett allvarligare stadium än hos yngre, varför överlevnaden blir sämre. Äldres immunsystem är svagare och det verkar som om äldre även saknar kunskap om tidiga symtom.

Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd i en ny rapport, ett råd som nu anser att myndigheten bör ta fram särskilda solråd riktade till äldre personer.

"På åldrad hud förekommer ofta många hudförändringar och det kan vara svårt att upptäcka och avgöra när en förändring bör bedömas av en läkare", säger Jan Lapins, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Dessutom finns biologiska skillnader som gör att cancerceller lättare växer och invaderar djupare i vävnaderna i en åldrad hur med ett svagare immunsystem, jämfört med yngre.

"Sannolikt missas melanom på grund av att det saknas tillräcklig utbildning i de karakteristika och tidiga alarmsymtom som gäller för just äldre patienter. Kunskaperna om tidiga tecken behöver därför spridas både bland vård- och omsorgspersonal, men även bland äldre i allmänhet", säger Jan Lapins.

TT

Fakta: Solskydd avgörande

Varje år konstateras 60000 hudcancerfall i Sverige. Det finns ett starkt samband mellan att bränna sig i solen och hudcancer.

Särskilt farligt är att bränna sig som ung och i Sverige har malignt melanom ökat under många år.

Utöver att skydda sig med täckande klädsel så bör man använda solskyddsmedel.

Det är viktigt att känna till att solskyddsmedel endast uppnår full effekt om det används i tillräckliga mängder.

Uppskattningsvis behöver man smörja in cirka 35 gram solskyddsmedel för att skydda hela kroppen på en vuxen person med normalstor kroppsbyggnad. Detta motsvarar ungefär sex teskedar kräm.

Många använder bara halva den mängden, vilket gör att skyddet mot solstrålning minskar betydligt.

Solskyddsprodukter ska innehålla en kombination av olika UV-filter, så att de ger ett tillräckligt bra skydd mot både UVA- och UVB-strålning.

Källor: Strålsäkerhetsmyndigheten och Läkemedelsverket

ANNONS