Henrik Henriksson, vd för Scania och medlem av Agenda 2030-delegationen. Arkivbild.
Henrik Henriksson, vd för Scania och medlem av Agenda 2030-delegationen. Arkivbild.

Agenda 2030: Många åtgärder krävs

ANNONS
|

En rad åtgärder måste vidtas om Sverige ska klara FN:s hållbarhetsmål. Statens budget, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsende bör ställas om för en hållbar utveckling, skriver Agenda 2030-delegationen på Dagens Nyheters debattsida.

Sverige uppfyller endast 20 procent av de så kallade globala indikatorerna inför Agenda 2030, enligt Statistiska centralbyrån. Sverige måste därför öka takten, konstaterar delegationen.

Agenda 2030-delegationen föreslår att riksdagen sätter ett nationellt mål för agendaarbetet och att en Agenda 2030-kommitté utses. Kommittén ska fortlöpande utvärdera läget och lägga fram nya förslag.

För att ytterligare förbättra näringslivets hållbarhetsarbete anser delegationen att man bör utreda en förstärkt nationell lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter.

ANNONS

Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté, tillsatt av regeringen. Dess uppdrag är att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030, en FN-överenskommelse om hållbar utveckling.

TT

ANNONS