Nyanlända får inte samma chans till gymnasiet

Trots långa studier i Syrien fick Lina och Adnan nyligen beskedet ”obehörig”. –  Vi vill konkurrera om gymnasieplatserna på samma villkor som svenska ungdomar, säger Adnan

ANNONS
|

För drygt ett år sedan såg verkligheten helt annorlunda ut för Halmstadborna Lina Hammad och Adnan Altukleh. Då kunde de på den korta promenaden till skolan höra flygplan som släppte bomber dagligen, men det stoppade inte dem från att gå till skolan.

De båda gick ut gymnasiet i Syrien med höga betyg och när de var tvungna att fly till Sverige hoppades de att kunna förverkliga sina yrkesdrömmar här. Lina vill studera till läkare och Adnan till ingenjör, men de insåg snabbt att vägen dit skulle bli mycket krångligare än väntat.

– När jag förstod att jag skulle behöva gå om mina tre år på gymnasiet så blev jag förkrossad. Jag kommer att vara 21 år när jag är klar, om jag ens kommer in, säger Lina.

ANNONS

De båda har haft problem med att kunna tillgodoräkna sig sina betyg från gymnasiet i Syrien, och därför studerar de i dag språkintroduktion för nyanlända på Sturegymnasiet.

– Jag har bara fem ämnen, jag har gjort allt jag kan och sagt att jag vill studera fler. Men när jag har pratat med rektorn har han sagt att det inte finns behöriga lärare som kan betygsätta mig i fler ämnen, säger Adnan.

De berättar att de hittills har fått studera ämnena matematik, engelska, bild, musik och idrott.

Det har dock inte gett dem någon gymnasiebehörighet eftersom att en elev måste ha godkänt i totalt åtta ämnen för att komma in på ett yrkesförberedande program på gymnasiet.Och godkänt i totalt tolv ämnen för ett högskoleförberedande program.

–Jag måste ha biologi, fysik, kemi och andra ämnen för att komma in på naturvetenskap. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kanske får ge upp och börja jobba istället, säger Lina.

Lina och Adnan berättar att de trots sin ålder, inte vill något hellre än att komma in på gymnasiet. Att de redan har tagit ”studenten” från gymnasiet i Syrien, menar de inte spelar någon roll, bara de får studera igen.

– Det känns orättvist. Jag har inte suttit hela mitt liv i Syrien och inte gjort någonting. Men nu har jag ett nytt liv och får anpassa mig efter det, säger hon.

ANNONS

Enligt de båda har flera lärare på Sturegymnasiet försökt att hjälpa dem. Men det stora problemet menar de har handlat om att det inte funnits lärare som kunnat betygsätta dem i ämnen som de behöver för att få gymnasiebehörighet.

–De som går ut nian har med sig många fler ämnen än vi. Vi vill konkurrera om gymnasieplatserna på samma villkor som svenska ungdomar, säger Adnan.

Adnan sökte till gymnasiet även förra året och fick då beskedet att han inte var behörig. Efter tips från studievägledaren bestämde han sig för att i år söka ett program med lägre antagningskrav, handel- och administrationsprogrammet på Sturegymnasiet.

–Egentligen vill jag inte gå handel, men jag vill studera, så det fick bli så, säger Adnan.

Trots att han inte har gymnasiebehörighet ännu, blev han i år antagen till programmet.Dock är det inte det nationella handels- och administrationsprogrammet, utan han fortsätter gå ett introduktionsprogram, men i den klass som går programmet. Om han får behörighet under tiden, kan han sedan bli antagen till det nationella programmet.

När Lina sökte till gymnasiet i år fick hon beskedet att hon var obehörig. Helst ville hon komma in på naturvetenskapsprogrammet, för att sedan kunna söka till läkarlinjen efter gymnasiet.

ANNONS

–  Jag måste ha fler ämnen för att komma in och jag är rädd att det kommer ta flera år. Ett alternativ är att börja studera på komvux när jag är 20 år. Men då kommer jag att hamna i en urvalsgrupp som gör det svårare att komma in.

Fakta: Antagning till gymnasieskolan

Ålder: Personer som är under 20 år och bosatta i landet är behöriga att söka till gymnasieskolan.

Ämnen: För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen.

Urval: Om antalet platser till en gymnasieutbildning är begränsat måste ett urval bland de sökande göras. Urvalet görs i huvudsak på betygen från grundskolan.

Utländska betyg: Betyg från en utländsk skola kan inte jämföras med svenska grundskolebetyg. Men gymnasieskolan har skyldighet att sätta av ett begränsat antal platser för dem som kommer från skolor som har betyg som inte kan jämföras med de från grundskolan. Varje gymnasieskola har också en fri kvot, ett visst antal avsatta platser, för elever med utländska betyg. Här gör varje skola som bedömning vilka som ska antas.

Alternativ för obehöriga: Introduktionsprogram. Det finns fem olika introduktionsprogram för elever som inte uppnår behörighetskraven för de nationella programmen i gymnasieskolan.

Introduktionsprogrammen är: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Introduktionsprogram syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

Prövning: Elever i gymnasieskolan som saknar betyg på någon kurs eller inte fått ett godkänt betyg på en kurs eller på gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan har även rätt att genomgå prövning för att få betyg

Källa: Skolverket

ANNONS