Linnea och Emily vill lyfta fram kvinnor som arbetar på sjön

Emily Gyllenspetz beskriver sig som en estet som halkat in på sjöfart. Linnea Kristensson växte upp på fiskebåt. Båda är unga och har hittat sin väg i en mansdominerad bransch. De trivs men vill synliggöra kvinnor till sjöss.