Tidigare översvämning vid Flammabadet, Knäred.
Tidigare översvämning vid Flammabadet, Knäred. Bild: Fredrik Magnusson

Laholms kommun är illa ute vid översvämning

I en studie gjord av MSB klassas Hallandskusten som ett riskområde. Stigande havsnivå, kusterosion och översvämningar är något som kan ge konsekvenser för både invånare och natur.
– Vi kan skydda samhällsviktiga byggnader, men vi har ju inga möjligheter att skydda privatpersoner eller företag. Varje fastighetsägare måste sköta sitt, säger Andreas Nilsson räddningschef på Räddningstjänsten i Laholm.

ANNONS
LocationKnäred, Laholm||

Ett hundratal har avlidit, tusentals saknas och ytterligare tusentals har evakuerats efter de plötsliga översvämningarna i Tyskland och Belgien. Trots välfungerande infrastruktur har förödelsen varit omfattande.

Samtidigt släppte MSB tidigare i år en rapport om Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. I rapporten går det att läsa att Hallandskusten har identifierats som ett riskområde med anledning av stigande havsnivå, betydande kusterosion samt översvämning från vattendrag som kan ge stora konsekvenser för både invånare och natur.

Översvämningen i Knäred - en försmak

I februari 2020 drabbades Knäred och Laholm av omfattande översvämningar när Lagan steg flera meter. För att kommuner ska vara bättre förberedda på liknande händelser i framtiden menar MSB att kapaciteten för klimatanpassning behöver öka. Förebyggande åtgärder måste planeras i tid och natur- och klimatrelaterade olyckor som inträffar ska kunna hanteras.

ANNONS

Och eftersom medelvattennivån kommer att stå högre i framtiden så kan även mildare oväder ge samma vattennivåer som i dag kan ge besvärliga översvämningar, menar MSB.

Räddningstjänsten Laholm, Andreas Nilsson.
Räddningstjänsten Laholm, Andreas Nilsson. Bild: Carina Nilsson

Andreas Nilsson är räddningschef på Räddningstjänsten i Laholm. Han välkomnar mer resurser.

– MSB har barriärer som vi kan använda när det svämmar över, men det finns ju inte oändligt med sådana resurser. Och sker det flera översvämningar samtidigt kommer det verkligen att vara en bristvara.

Han fortsätter:

– Vi tycker att vi har varit förbereda i Lagan, men likt förbaskat så gick det över det vi hade kunnat tänka oss. Så frågan är hur mycket beredskap man är beredd att betala för.

Naturbaserade lösningar

Enligt MSB finns det naturbaserade lösningar på hur man hantera erosion och översvämningar. Den regional kustsamverkan mellan Skåne och Hallands har särskilt uttryckt ett behov att öka kunskapen om olika åtgärdslösningar. Men kunskapen om hur väl olika åtgärder fungerar och vad de ger för effekt är dock fortfarande otillräcklig.

Hallandsposten har sökt ansvariga för beredskap i Laholm kommun och Länsstyrelsen.

LÄS MER:Expert: "Vi måste ta höjd för mer skyfall"

LÄS MER:Här är riskerna för översvämning störst

ANNONS