Yngre svarsgrupp ger lägre trygghetssiffror

Laholmarnas upplevda trygghet är något lägre i år. Fler yngre som svarat ger en rättvisare bild, tror kommunpolis Kristian Nilsson.