Wekudata skapar en blomsteräng i centrala Laholm

Företaget Wekudata har skapat en blomsteräng inne i centrala Laholm. Syftet är att gynna och bevara den biologiska mångfalden.
– Tidigare klipptes gräsmattan med en fossildriven gräsklippare av någon som körde hit med en fossildriven bil. Det rimmade inte med våra ambitioner, säger vd Artur Potocki.