Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/7

Viktigt att skydda vattenmiljöer – Skogsstyrelsen höll temadag

Våra mindre bäckar spelar en viktig roll för vattenekosystemen – därför bör de skyddas vid skogsbruk. På lördagen bjöd Skogsstyrelsen in till en temadag om samspelet mellan skog och vatten.

Aktiviteten ägde rum i Stensåns avrinningsområde i Laholms kommun, nära den skånska gränsen.

Syftet med dagen var att sprida kunskap om hur man bäst brukar skogen utan att det orsakar en negativ påverkan på vattenmiljöerna.

– Allt vi gör på land, i skogen eller i jordbruket, påverkar vad som händer i vattnet. Resultatet går via små vattendrag till större vattendrag och så småningom ut i havet, sade Karin Malm, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Halland.

Ett femtontal personer från närliggande orter deltog. Några kom från Torup, andra från Falkenberg – varav flera markägare eller andra intressenter.

Deltagarna fick följa med på en vandring längs med Hulabäcken – en liten, knappt synlig bäck som rinner ner i den större Stavershultabäcken och därefter ut i Stensån.

Sällskapet stannade vid två beväxta hjulspår som går tvärs över bäcken. Trots att spåren blev till för många herrans år är de kvar än i dag, och de är ett typexempel på vad man ska undvika när man brukar skogen.

– Det finns kvicksilver naturligt i marken, som är bundet till rötterna på träden. I körspår och liknande kan det omvandlas till metylkvicksilver, som är ett organiskt kvicksilver som lättare binder in till biologisk vävnad i fiskar. Det är giftigt och inte bra för vare sig fisken eller oss, sade Karin Malm.

En annan av temadagens föreläsare var vattenvårdsingenjör Per Ingvarsson som berättade om de vattenlevande djuren i Stensån och de mindre, anslutna bäckarna.

Trots Hulabäckens storlek går öring på 3–4 kg upp i den under en period på hösten, berättade han.

– Dessa småbäckar är oerhört viktiga att ta vara på. Deras kantzoner fungerar som filtersystem som renar vattnet som går ut i havet. Men de är också känsliga. När man gör avverkningar kan minsta lilla slå ut fiskbeståndet, sade Per Ingvarsson.

Tanken var att Ingvarsson också skulle visa hur elfiske går till – en metod som innebär att man med ström bedövar, fångar in och mäter fisktillgången i vattendrag. Dessvärre satte vädret stopp för denna aktivitet.

Temadagen vid Stensån genomfördes inom ramen för det delvis EU-finansierade projektet Grip on Life. Projektet startade 2018 – och pågår fram till 2023 – med syftet att utveckla nya och bättre metoder för skogsbruk, skogsskötsel och restaurering av vattendrag.

Fler nyheter om Laholm hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här