Verksamhetschefen på Vardaga avböjer intervju

Per Sundgren är verksamhetschef på Vardags psykiatriboende Villa Havsglimt i Allarp. Han har inte velat bli intervjuad kring de uppgifter som de anställda lämnat till tidningen och till Ivo.