Verksamheten kan slås ut – nu ska äldreboenden få reservkraft

Om strömmen går blir det snabbt mörkt, kallt och svårjobbat på kommunens äldreboenden. Hissarna stannar och möjligheten att laga mat slås ut. I dag har inget boende någon heltäckande backup. Det vill kommunen ändra på.