Vattenrening ur funktion – laxodling får böta

En vattenreningsmaskin på laxodlingen i Laholm stod stilla i två månader. Nu får Statkraft böter för försvårande av miljökontroll.