Vass renar lakvatten på avfallsdeponin i Ahla

En ny reningsanläggning för 14 miljoner kronor renar förorenat vatten på Ahladeponin – helt utan kemikalier. I stället gör vassbäddar grovjobbet.
– Det har gått över förväntan, säger Lotta Wolf, avfallsstrateg på Laholms kommun.