Vändningen: Scott Mathieson får stanna i Genevad

Efter månader av vånda i familjen kom plötsligt beskedet från Migrationsverket. Engelsmannen Scott Mathieson får bo kvar i Sverige.
– Kan ni hitta ett jobb till mig också? skämtar han efter att hans fall uppmärksammats i Hallandsposten.