Väggen får rivas på brandhuset vid Stortorget

Den sämsta av de kvarstående väggarna på brandhuset i centrala Laholm får rivas. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat. Nu talas det också om en annan trafiklösning utmed brandfastigheten.