Avfallsdeponin i Ahla släpper ifrån sig lakvatten som behöver renas. Men LBVA gjorde fel, och orenat vatten gick ut i Lagan i tre månader. Ingen straffas dock för händelsen.
Avfallsdeponin i Ahla släpper ifrån sig lakvatten som behöver renas. Men LBVA gjorde fel, och orenat vatten gick ut i Lagan i tre månader. Ingen straffas dock för händelsen.

Utsläpp av orenat soptippsvatten leder inte till åtal

Lakvatten från Ahladeponin leddes ut i Lagan i flera månader. En åklagare har synat LBVA:s ansvar men väljer nu att lägga ner fallet.

ANNONS
LocationAhla|
|

I slutet av förra året blev det känt att någonting gått snett med lakvattnet från deponin i Ahla. Från augusti till november hade vattnet letts rakt ut i Lagan.

Vid tidpunkten höll man på att bygga en reningsanläggning för lakvatten vid deponin. Reningsanläggningen, som skulle rena lakvattnet innan det släpptes ut i ån, var emellertid inte färdigställd.

Meningen var att lakvattnet under byggtiden skulle ha gått till Ängstorps reningsverk. Men Laholmsbuktens VA (LBVA) kopplade ihop ledningarna i förtid och därmed släpptes vattnet orenat till Lagan.

Miljökontoret i Laholm anmälde händelsen som otillåten miljöverksamhet och ärendet har behandlats på nationella åklagaravdelningen.

ANNONS

Vice chefsåklagare Jörgen Lindberg har till sist bestämt sig för att inte inleda en förundersökning.

Lindberg skriver att det ”finns anledning att anta att en eller flera personer med särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll vid Laholmsbuktens VA (...) gjort sig skyldiga till otillåten miljöverksamhet”.

Åklagaren har noga övervägt om det funnits möjlighet att lagföra någon. Men olika omständigheter får honom att lägga ner fallet.

Dels hade LBVA vid tiden för händelsen ännu inte blivit ett aktiebolag – det skedde först vid årsskiftet. Dels ändrades lagen om företagsbot just vid årsskiftet.

I två tättskrivna A4-sidor reder åklagaren ut de snåriga reglerna. Hans slutsats är att om händelsen skett efter 1 januari hade LBVA som bolag kunnat bötfällas. Men som saken nu ligger blir det inga efterräkningar för någon.

ANNONS