Utredningen om att stänga skolor hålls hemlig

Många frågor, men få svar. Föräldrarnas kritik mot de föreslagna skolnedläggningarna i Laholm blev i stort sett obesvarad efter utbildningsnämndens möte på onsdagen.