Utebliven tidning i Mellbystrand

På grund av sjukskrivningar inom tidningsdistributionen har Hallandsposten inte kunnat delas ut till boende i en del av Mellbystrand.

ANNONS

Det har saknats personal som kunnat leverera Hallandsposten i hela Mellbystrands-området. Boende i området "Norra Mellbystrand" har fått tidningen under morgonen medan tidningen inte kunnat levereras i området "Södra Mellbystrand".

Detta har också resulterat i förseningar i tidningsutdelandet. De tidningar som inte distribueras idag kommer att följa med distributionen i morgon.

HP beklagar att tidningen inte kunnat delas ut till alla prenumeranter. Du som har en prenumeration kan alltid läsa E-tidningen.

ANNONS