Usel undervisning upprör vårdnadshavare

En vårdnadshavare till en elev på Lagaholmsskolan dömer ut skolans franskundervisning.
– Jag är medveten om problematiken och har som högprioritet att hitta en duktig och behörig lärare inför nästa termin, säger rektor Katarina Petersson.