Upprepande skadegörelse hotar utomhusbadet

Våxtorpsbadet har under sommaren utsatts för både skadegörelse och "tjuvbadare" om nätterna. Det har lett till att omklädningsrummen tvingats stänga och att badet riskeras att tillfälligt stängas helt och hållet.