Två grupper med samma antal mandat – oklart vem som får ordföranderoll

Höks pastorat har röstat fram två nomineringsgrupper med lika många mandat. Vem som ska få ordförandeposten är därför ännu oklart.