Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Roland Norrman, Erling Cronqvist och Kjell Henriksson kan få leda även nya jävsnämnden. Bild: Henrik Williamsson/Arkiv
Roland Norrman, Erling Cronqvist och Kjell Henriksson kan få leda även nya jävsnämnden. Bild: Henrik Williamsson/Arkiv

Trubbel med jäv tvingar kommunen att skapa helt ny nämnd

När Laholms kommun organiserar om sig behöver man inrätta en helt ny nämnd. Vid behov ska en jävsnämnd kunna sammankallas.

Som HP tidigare berättat är kommunen på väg att genomföra en omorganisation. Nämnderna ska få traditionella förvaltningar med tjänstemän under sig.

Största skillnaden mot nuvarande ordning blir att miljö- och byggnadsnämnden ersätts med nya samhällsbyggnadsnämnden (SBN).

LÄS MER: Niklas Wilsson blir chef för samhällsbygget i Laholm

Utöver de uppgifter som miljö- och byggnadsnämnden redan har får SBN ett kraftigt utökat ansvarsområde. ”Från idé till färdig drift”, säger man internt inom kommunen.

SBN och dess förvaltning ska ägna sig åt allt ifrån planering av VA och avfall till att sköta helt konkreta göromål som gatubelysning och strandrensning.

Frågan om jäv ”central” i Laholms omorganisation

Men SBN kan inte göra allt. Enligt lag får nämnden inte bedriva tillsyn över sådant som den själv sköter driften av.

”Jävsfrågan kommer att bli central” varnade miljö- och byggnadsnämnden i ett remissvar inför omorganisationen.

Ett exempel är avfallscentralen i Ahla. SBN ska både drifta anläggningen och ha tillsyn i miljöfrågorna. Det formella ansvaret för miljötillsynen kan inte heller läggas på kommunstyrelsen, som är fastighetsägare.

Liknande problem gäller de bygglovsfrågor där driftsenheten vill bygga något i exempelvis en park där kommunen äger marken.

För att lösa sådana jävsknutar ska en helt ny nämnd inrättas: jävsnämnden.

– Den ska bara sammankallas vid behov. Det kan handla om ett par tre ärenden per år, säger kommunrådet Erling Cronqvist (C).

Kommunråden kan få sätta sig på ytterligare nya stolar

Fullmäktige måste först besluta att nämnden ska skapas. Vilka politiker som ska sitta i jävsnämnden finns det förstås inte heller något beslut om.

– Men det ligger nära till hands att utse Erling Cronqvist, Roland Norrman och Kjell Henriksson, säger Roland Norrman (M).

Det skulle i så fall kunna väcka nya frågor om jäv. De tre partitopparna i C, M och S sitter både i kommunstyrelsens presidium och i dess organisations- och personalutskott.

– Det här var en av de första sakerna vi stämde av med SKR (Sveriges kommuner och regioner), säger Josefin Thedeby, kanslichef på Laholms kommun.

Beskedet från SKR var att "så här blir det i mindre kommuner". Enligt Josefin Thedeby vore det inte rimligt att sätta upp en fullskalig nämndsorganisation för att ha hand om ett fåtal ärenden per år.

”Optimalt om det varit några andra”

Tanken är nu att ha jävsnämndens möten i anslutning till personal- och organisationsutskottets, då Cronqvist, Norrman och Henriksson ändå är kallade.

- Det är klart att man hade önskat sig att det fanns ännu fler politiker. Mest optimalt hade varit om det var några andra i jävsnämnden. Men en aspekt är också att de bör ha kompetensen, säger Josefin Thedeby.

Organisationsförändringen och inrättandet av jävsnämnden ska beslutas i fullmäktige i nästa vecka.

LÄS MER: Ny förvaltningschef har inte förtroende i alla läger

Fler nyheter om Laholm hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här