På ett föredömligt sätt skrev polisområdeschef Mikael Eliasson och kommunstyrelsen ordförande Erling Cronqvist (C) under medborgarlöftet utomhus.
På ett föredömligt sätt skrev polisområdeschef Mikael Eliasson och kommunstyrelsen ordförande Erling Cronqvist (C) under medborgarlöftet utomhus. Bild: Lars Ingermarson

Trafikfrågor viktigast i nya medborgarlöften

Hastighet är den viktigaste frågan när det nya medborgarlöftet är underskrivet. Ett nytt samarbete ska dessutom göra löftena mer effektiva.

ANNONS
LocationKnäred, Laholm|
|

Polisens och Laholms kommuns trygghetsenkät är analyserad och sammanställd. Nu har den resulterat i ett antal medborgarlöften.

Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta brottsförebyggande mot ungdomar i åldrarna 13-24 år, arbeta med brottsförebyggande frågor och stötta grannsamverkan. De ska också ge en relevant mediabild, motverka användandet av narkotika och diskutera möjligheterna till kameraövervakning.

– Medborgarna nämner hastighet och hastighetsöverträdelser. Buskörning, epa-traktorer och elscooters nämns tydligt. Kommunen fortsätter att jobba med hastighetssänkande åtgärder, säger Karin Martini.

Samarbeta med trafikplanerare

Hastigheten är enligt henne den viktigaste frågan och den som kommunen kommer att jobba mest mot. Mer polisiär närvaro och kommunens samarbete med trafikplanerare Malin Bogren ska ge effekt.

ANNONS

– För polisens del är det synlighet i de prioriterade områdens och trafikövervakning, säger Karin Martini.

Finns det några nya prioriterade områden?

– Knäreds tätort är nytt. Det beror på att fler människor i Knäred svarat på enkäten. Eftersom det varit oroligt har polisen varit där mer och fått fler pinnar i sin statistik som de tittat på.

Skapa träffpunkter

Kommunen ska också kommunicera med invånarna kring möjligheter att skapa aktiviteter och träffpunkter, samt arbeta med buskage i säkerhetssyfte. Polisen ska samverka med kommunens skolor samt informera och återkoppla till media, företag och föreningar genom positiv kommunikation.

– Vi har varit i kontakt med kommunens invånare om träffpunkter. Många känner sig otrygga när de möter okända män i grupp, då kanske man kan ta fram träffpunkter där man kan ses.

Mer effektivitet

Löftena börjar gälla första januari 2021 och har skrivits under av kommunstyrelsen ordförande Erling Cronqvist (C) och lokalpolisområdeschef Mikael Eliasson. Tidigare har det inte funnits någon ansvarig för löftena. Det ska det bli ändring på nu.

– Jag vill koppla det till den nya brottsförebyggande processen som är en del i en ny överenskommelse med polisen och kriminalvården. Där tar vi utifrån medborgarlöftet fram vad områdespoliserna ska göra och vad trafikplaneraren ska fokusera på. Jag tror det ger mer effektivitet i löftena, säger Karin Martini.

ANNONS

LÄS MER:Enkät visar på stigande otrygghet i Laholm

ANNONS