Thea Olstedt vill få in landsbygden i Miljöpartiet

Laholmarna är överrepresenterade i Grön Ungdoms riksstyrelse. Efter förra riksårsmötet är nu två av elva ledamöter uppväxta i Laholm – nästan 20 procent.
– Det är en speciell gemenskap, att ha växt upp i den lilla kommunen Laholm, säger den nya ledamoten Thea Olstedt.