Svidande kritik riktas mot kyrkoherde

Hasslöv-Våxtorps kyrkokör riktar skarp kritik mot Anders Vickman, kyrkoherde i Höks pastorat. Kören pekar bland annat på att ett 20-tal anställda har slutat under de senaste sju åren och att många av dem har gjort det på grund av att de har behandlats illa.