Strövare avråds från att äta bär och svamp på soptipp

Under marken på den nedlagda deponin i Hishult finns diverse otrevliga ämnen. Miljökonsulten Afry vill att Laholms kommun ska avråda från att äta det som växer där.
– Vi får ordna någon form av skyltning, säger strategichef Fredrik Nilsson.