Stökig vinter sätter utökat ungdomsteam i arbete

Fler fältarbetare ska effektivisera arbetet mot utanförskap och kriminalitet bland Laholms ungdomar. Ett jobb som kommer väl till pass efter en höst och vinter av oroligheter.