Stenkastning på bilar under rasten inte skolans ansvar

En elev kastade under skoltid sten på flera bilar. Trots att eleven var i skolans vård bär föräldrarna ansvaret för skadorna. Det anser kommunens försäkringsbolag.