Statkraft utesluter inte att lösa in fastigheter vid kraftverksbygge

Det blev smockfullt på Hotell Freden när Statkraft kallade till samråd kring sitt stora vattenkraftprojekt i Bassalt och Knäred. Många uttryckte sin oro för hur de kommer att beröras. Statkraft medgav att det kan bli tal om att lösa in fastigheter.