Kristianstadsvägen i Laholm med korsning Norra Sofieroleden/Glänningeleden. Här är det meningen att transporter med farligt gods ska köra.
Kristianstadsvägen i Laholm med korsning Norra Sofieroleden/Glänningeleden. Här är det meningen att transporter med farligt gods ska köra. Bild: Jonatan Gernes

Snabb flytt av farligt godsled en samvetsfråga för Laholm

Länsstyrelsen ger fritt fram att flytta trafiken med farligt gods till Kristianstadsvägen. Laholms räddningstjänst pekar däremot på riskerna.
– Det landar som en samvetsfråga för politiken, säger översiktsplanerare Linda Svederberg.

ANNONS
LocationLaholm||

Farligt gods-trafiken på Lagavägen måste bort om Laholms kommun ska kunna förverkliga idéer om nya bostäder, promenadstigar och ett mysigare gaturum. Kommunen har därför ansökt om att få förbjuda farligt gods på Lagavägen.

LÄS MER:Länsstyrelsen: Enkel sak att flytta farligt gods

Varsågod, sade länsstyrelsen i juni. Myndigheten tyckte att det inte skulle kosta mer än några vägmärken att i stället hänvisa farligt-godstransporterna till Kristianstadsvägen.

Men riktigt så enkelt är det kanske ändå inte. Flera konsultutredningar – den senaste gjord av Ramboll i maj 2020 – har pekat på olycksriskerna med farligt gods.

För att göra Kristianstadsvägen säker skulle det enligt konsulterna krävas stora åtgärder och därmed stora kostnader. Den senaste kostnadsberäkningen från Ramboll ligger på 29 miljoner kronor.

ANNONS

Räddningstjänsten kritisk

Räddningstjänsten i Laholm har i ett yttrande sågat länsstyrelsens lättvindiga syn på farligt gods-frågan. Brandingenjör Sofia Frindberg påpekar gång på gång i yttrandet att länsstyrelsen ”helt missat de åtgärder som krävs för att vägsträckan ska vara säker”.

Kommunens översiktsplanerare Linda Svederberg säger:

– Länsstyrelsen har svarat att utifrån trafikförordningen kan det här hanteras utan några större konsekvenser. Men om vi lyssnar på våra sakkunniga – räddningstjänsten – tittar de utifrån riskhänsyn. Då landar frågan som en samvetsfråga för politiken.

Säkerhetsaspekten tas upp i ett yttrande som Laholms kommunstyrelsen skickade över till länsstyrelsen i förra veckan. Men samtidigt skriver kommunstyrelsen att man kan tänka sig att låta flytten av farligt gods-leden till Kristianstadsvägen ”ske omgående efter lagakraftvunnet beslut”.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) tror i vilket fall som helst att en konkret lösning på hela trafikfrågan ligger långt fram i tiden.

Omledning av E6 svår nöt

Det är nämligen inte bara farligt gods-leden som behöver förändras. Det handlar också om att Lagavägen är omledningsväg när E 6 behöver stängas, exempelvis vid olyckor på motorvägen. Även omledningen är tänkt att gå på Kristianstadsvägen.

– Den frågan är inte lika enkel. Det är det inte en sak för länsstyrelsen, utan då kommer Trafikverket in i leken. Och då kommer alla de här kraven tillbaka, med åtgärder som beräknas kosta 29 miljoner, säger Erling Cronqvist.

ANNONS

– Det behövs en ny detaljplan och den kommer att sannolikt att överklagas. Detta lär inte lösas under den här mandatperioden, säger kommunrådet.

Linda Svederberg håller med.

– Det är två frågor som går ihop. I slutändan handlar det om en och samma vägsträcka som ska kunna hantera både farligt gods och omledning, säger hon.

Konsulten Ramboll listar kostnaderna för att säkra Kristianstadsvägen:

Vägändring/breddning 11 miljoner

Bullervallar 2 miljoner

GC-vägar 3,77 miljoner

Vägschakt 1,44 miljoner

Inlösta fastigheter 6 miljoner

Projetktering 3 miljoner

Oförutsett 1,8 miljoner

LÄS MER:Länsstyrelsen får bakläxa om farligt gods-leden

LÄS MER:Klart: Farligt gods leds om till Kristianstadsvägen

LÄS MER:M och S jublar över att farligt gods-led flyttas

LÄS MER:Kristianstadsvägen höjer sina röster mot farligt gods

ANNONS