Slutet för bilstranden i Laholm

Senast 31 maj ska bommar sättas upp för att spärra alla bilnedfarter till Laholms stränder. Saken är nu avgjord, sedan Mark- och miljööverdomstolen bestämt sig för att nobba alla som överklagat i bilstrandsmålet.