Skummeslövsbo överklagar beslutet om snabbspår för wakepark

Den planerade wakeparken fick ett ”snabbspår” i kommunens detaljplanearbete för att inte dra ut allt för mycket på tiden. Arbetet med wakeparken ska läggas över i en egen detaljplan.
Men detta gör ärendet ännu mer förvirrande, anser en invånare som har överklagat.