Skolelever i Mellbystrand vill göra världen lite bättre

I en vecka har eleverna på Mellbystrandsskolan arbetat med temat ”Mellbystrandsskolan för en bättre värld”. Veckan avslutades med en mässa där barnen fick visa upp uppfinningar, konstverk och artiklar som alla grundar sig i en idé om att världen kan – och bör – bli bättre.
– Bara för att du själv har det bra så betyder inte det att alla har det, säger sjätteklassaren Oscar Paulsson.