Skadegörelse på Veingeskolan drabbar de mindre barnen

Förstörelselustan i Veinge går ut över barn i de lägre årskurserna. I helgen slogs en ny lekstuga sönder. Dessutom är en gymnastiksal satt ur spel efter skadegörelsen.